extremal-board

Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Arbetets Vänner, Huvudföreningen r.f.

Till föreningens gemensamma program för medlemmarna hör månadsmöten med program och föredrag, en föreningsresa, en promenadorientering med mera. Föreningen värnar om de finlandssvenska traditionerna bland annat genom att även in­bjuda allmänheten till en fest på Svenska Dagen. Traditionell är även den årliga barnfesten på trettondagen som arrangerats i föreningens regi sedan 1893.

Verksamheten försiggår främst i föreningsgården på An­negatan 26 i Helsingfors. Föreningen ger sina medlemmar möjlighet att delta i evenemang avsedda för alla och genom sina kretsar möjligheter att ägna sig åt olika särintressen.

Inom föreningen verkar år 2014 fjorton kretsar: Sång­kören, Sykretsen, AV-teatern, Folkdanslaget, Sällskapskretsen, Bridgeklub­ben, Ungdomskretsen, Walentinakören, Seniordansklubben, Squaredanslaget, Bokklubben, Musikklubben, Sandelssällskapet och Konstklubben AV.

Mera information om föreningen hittar du på adressen www.arbetetsvanner.fi.

KURSER: 
Kurser för medlemmar.
TILLÄGGS KATEGORI & BRANSCH (frivilligt): 
Kulturförening
Förening
KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Konst & kultur
Fritidsverksamhet
Bibliotek / Kulturcenter
Teater & Dans
UPP