Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Nyttiga länkar för företagare och privatpersoner

Både företagare och privatpersoner behöver ibland vara i kontakt med olika myndigheter och organisationer. Här har vi samlat nyttiga länkar till de vanligaste officiella myndigheterna och andra instanser som du kan tänkas behöva. Vi tar också gärna emot tips om kontaktuppgifter som kunde läggas till listan..

Myndigheter

Pantent och registerstyrelsen 
Nylands näringslivs-, miljö- och trafikcentral 
Arbetskraftsförvaltning 
Folkpensionsanstalten
Skatteförvaltningen

Företagarföreningar

Södra Finlands företagarförening 
Helsingfors Företagare
Nylands Företagare
Grankulla Företagare
Esbo Företagare
Vanda Företagare
Sydspetsens Företagare
 

Intresseorganisationer och centralförbund

Centralförbundet för företagarna i Finland 
Driftingenjörsförbundet
Niord

Företagasstart

Starta eget sajt 

Övriga

Mentorskapsprojekt 
Hallå Norden - portalen
Rådgivningsnätverket
Medlemsförmåner
Låglönestöd (vero.fi)
Kontroll av momsnummer (vero.fi)
Skatteprocenträknaren (vero.fi)
Arbetsgivarens socialskyddsavgifter
Nordisk skatteportal Föräldraförmåner och tjänster
Allmänt bindande kollektivavtal
Blanketter a-ö
 

Information om kulturellt utbud, möjligheter till finansiellt stöd och föreningsverksamhet 

Luckan erbjuder information i elektronisk form om kulturfältet. Dessutom sammanställer vi i Fyrk.fi -portalen information om hur man kan söka finansiellt stöd för olika sorters verksamhet och varifrån. I den uppskattade finlandssvenska Servicekatalogen.fi, hittar du allt du behöver veta om föreningar, kursarrangörer samt kommunal service.

Gå in på de olika tjänsterna och bli förvånad hur mycket tjänster som erbjuds!

Kulturforum.fi - ett mångsidigt forum där aktörer på kulturfältet kan presentera sig med profiler och annonser om aktuellt kulturutbud.

Fyrk.fi - en svenskspråkig webbtjänst i Finland som presenterar det breda utbudet av stipendier och understöd för olika typer av verksamhet. FYRK ger information om privata fonder och stiftelser, statliga stipendier och understöd, nordiska stödformer och EU-finansiering.

Servicekatalogen - ger information från huvudstadsregionen om föreningar och fritidsverksamhet, intresseorganisationer, kommunal service, frilansare och företagare med svensk service och aktiviteter,  utbildnings- och kursarrangörer samt kulturinstitutioner.

 Intresserad av att testa dina språkkunskaper?

Svenska 

UPP